Naujienos

Keletas pasiūlymų mokesčių sistemos pertvarkai

Antradienis, 2017 03 21
Kiekviena politinė partija Lietuvoje stengiasi turėti savo firminį ženklą, pagal kurį rinkėjai ją atskiria ir balsuoja. Socialdemokratai nuolat grasina atimti iš tų, kurie turi daugiau ir atiduoti tiems, kurie turi mažiau. Konservatoriams atrodo, kad visur ir visada „rusai puola“, ir dėl visų mūsų problemų kaltas Putino režimas. Valstiečiai žalieji siekia viską drausti, riboti ir per prievartą padaryti mus sveikais ir laimingais. Ką rodo ir paskutinis „valstiečių“ pasiūlymas, įvesti cenzūrą spaudai.

Kiekviena politinė partija Lietuvoje stengiasi turėti savo firminį ženklą, pagal kurį rinkėjai ją atskiria ir balsuoja. Socialdemokratai nuolat grasina atimti iš tų, kurie turi daugiau ir atiduoti tiems, kurie turi mažiau. Konservatoriams atrodo, kad visur ir visada „rusai puola“, ir dėl visų mūsų problemų kaltas Putino režimas. Valstiečiai žalieji siekia viską drausti, riboti ir per prievartą padaryti mus sveikais ir laimingais. Ką rodo ir paskutinis „valstiečių“ pasiūlymas, įvesti cenzūrą spaudai.

Sąmoningai ar ne, tačiau didžiausią rinkėjų pasitikėjimą turinčios partijos, pamiršta, kad pagrindinė žmogaus ir valstybės gerovės sąlyga yra ekonominis išsivystymo lygis. Nesimato Lietuvoje politinės jėgos, kuri savo prioritetu laikytų dirbančių žmonių pajamų augimą ir ryžtingą valstybės modelio pertvarką. Šią nišą sėkmingai užimti galėtų liberali politinė jėga. Tačiau jau kurį laiką liberalai demonstruoja, kad jiems svarbiau yra žmogaus teisės, tolerancija, o ekonominis liberalizmas, žmogaus laisvė veikti ir kurti nustumta į antrą planą. Žodžio laisvė, žmonių pažiūrų įvairovė, išsilavinęs ir kultūringas žmogus yra labai svarbu ir gerai, tačiau tokiu gali tapti, tik savo ir šeimos gerovę susikūręs, nuo nieko nepriklausomas žmogus. Tai pasiekti galima tik vykdant ryžtingus sprendimus mokesčių politikos, ekonomikos augimo, valstybės valdymo srityse.

Reikia pripažinti, kad šiandieninėje situacijoje dažnas verslininkas yra priverstas jaustis kaltas, vien dėl to, kad jis verslininkas. Verslą prižiūrinčių ir kontroliuojančių institucijų požiūris glumina. Gyvenimo pavyzdžiai rodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba bet kada gali iš tavęs atimti sklypą, nes tu jį naudoji ne pagal paskirtį. Valstybinė mokesčių inspekcija gali bet kada užblokuoti visas tavo sąskaitas, nes tu atsitiktinai praleidai kažkokį labai svarbų mokėjimą. Tokioje aplinkoje veikiant labai sunku tikėtis sėkmingo ekonominio augimo. Labai svarbu nustatyti tokių institucijų atsakomybę ir teisinio veikimo ribas Ir tai daryti reikia ne darbo grupėse, o realiai keičiant galiojančią įstatyminę bazę.

Ne kosmetiniai, o ryžtingi sprendimai mokesčių politikoje gali sudaryti sąlygas ekomonimiam šuoliui. Vis dar neturime paprastos ir aiškios mokesčių sistemos.

Turi įsigalioti vienodas ir visiems vieningas pajamų mokesčių tarifas nuo visų gautų pajamų, nesvarbu iš kokios teisėtos veiklos tos pajamos atėjo, palaipsniui atsisakant „Sodros“ bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Siekiant mokestinio skaidrumo ir aiškumo būtina pereiti prie visuotinės metinės pajamų deklaracijos.

Privalome atsisakyti galiojančių PVM ir pajamų mokesčių lengvatinių tarifų.

Naikinti nekilnojamo turto mokestį. Šis mokestis savo prigimtimi yra socialiai neteisingas. Mokesčių sistema bus efektyvi ir socialiai teisinga tik tada , kada bus apmokestinama veikla, o ne turėjimas.

Norint pasiekti didesnį darbo našumą bei didesnius atlyginimus būtina sąlyga yra neapmokestinti investicijų iš pelno.

Nuosekliai įgyvendinant siūlomas priemones mokesčių sistema taps paprastenė ir aiškesnė ir ženkliai atpigs mokesčių administravimas. Norėdami realių pokyčių žmonių gyvenime, tuos darbus turėjome padaryti jau vakar. Nepadarėm. Padarykime nors šiandien.

https://www.facebook.com/Vidmantas-Martikonis-1656982701227354 Vidmantas Martikonis © 2015-2024 Visos teisės saugomos